Gratis adviezen voor aquarium en vijver
Home
Aquarium algemeen
waarom eigenlijk?
therap. aquarium
plaatsing
waar kies je voor?
Vissen
Ongewervelde dieren
Zoetwater Aquarium
Stappenplan Aquarium
Sitemap
Referenties
Gastenboek

Waar kies je voor? 

Zowel in aquaria als in vissen en planten is er een ruime keuze.

 

Een nano-aquarium, de nieuwe trend.

Een nano-aquarium is de nieuwste trend in aquariumland. Dennerle was één van de eerste bedrijven die een heel nieuw assortiment producten op de markt heeft gezet rond het zgn nano-aquarium.
Nano- aquaria zijn met name geschikt als levend groen designelement in de inrichting van de woonkamer/werkkamer of andere ruimte waar u het aquarium wilt plaatsen. Voor de inrichting van het nano-aquarium zijn speciaal geselecteerde miniplanten beschikbaar, naast een mooi stukje hout of goed gevormde steen.


Er zijn (half)ronde, driehoekige, rechthoekige, vierkante, en zuilvormige aquaria. Daarnaast zijn er hoge en minder hoge aquaria, en grote en kleine aquaria in verschillende kleuren. Met of zonder meubel en met of zonder lichtkap. Aquaria van glas en aquaria van kunststof.
Het is ook mogelijk om een aquarium precies zo te laten maken als u dat wilt. Uiteraard valt dat vaak wel wat duurder uit ('standaard' is altijd goedkoper) maar het kan zeker de moeite waard zijn als u speciale wensen hebt met betrekking tot de vorm of afmeting.

De goedkoopste optie is altijd om één van de standaardbakken aan te schaffen (en dan nog is er ruim voldoende keuze) waarbij filter, pomp en verlichting aparatuur zijn ingebouwd.

 

 

Aquaria zijn er in vele maten en soorten. Met of zonder
bijpassend meubel. Maatwerk is natuurlijk ook mogelijk.

 

Tweedehands?

Uiteraard kunt u ook een tweedehands aquarium overnemen van iemand. Als dit een goede bekende is, is het vaak niet zo'n probleem. U weet dan precies hoe het aquarium behandeld is en hoe het eruit ziet. Er is echter altijd voorzichtigheid geboden.
Kijk goed of er krassen op de ruiten zitten. Dit is eigenlijk alleen maar goed te zien als het aquarium 'glanzend' schoon is. Een geheel krasvrij gebruikt aquarium bestaat waarschijnlijk niet, maar een diepe kras of een aantal krassen midden over het glas is niet echt fraai als het aquarium eenmaal op z'n plek staat.
Iets anders dat van belang is om op te letten bij een gebruikt aquarium is de leeftijd. Hoewel aquaria heel lang meegaan als ze goed worden behandeld, wordt met het ouder worden de kans groter dat er een lek ontstaat bij verplaatsing van het aquarium. Zeker als daar ook nog transport over de weg bijkomt. Een iets andere plaatsing voor wat betreft de 'waterpas' kan tot lekkage leiden.
Eén advies: zorg dat u een onderwaterkit, zoals ORCA onderwaterkit van Aquarium Münster, bij de hand hebt voor noodgevallen.  

En kunststof?

Ik zei het al, een geheel krasvrij gebruikt aquarium bestaat waarschijnlijk niet. Ook als u een nieuw aquarium aanschaft zult u het merken dat een klein krasje gauw is gemaakt. Vooral bij het schoonmaken van het glas is het zaak heel goed op te letten dat er niet een klein verdwaald zandkorreltje tussen glas en het schoonmaakmateriaal (sponsje, watten) terecht komt. Als het toch gebeurt zijn krassen het gevolg.
Een aquarium van kunststof beschadigt nog sneller. Dus als er geen specifieke goede redenen zijn om voor kunststof te kiezen lijkt het mij verstandiger voor glas te gaan.


Wat komt nu eerst, het aquarium of de vissen?

Het aquarium natuurlijk, zult u zeggen. Maar als het om de keuze gaat kan het toch even anders liggen.
Niet dat u nu eerst de vissen moet aanschaffen, maar het kan verstandig zijn om vóór de aanschaf van het aquarium al wel te weten welke vissoorten of andere dieren u in het aquarium gaat houden. Veelal zal de keuze van het één samenhangen met de keuze van het andere. Dus, waar beginnen we?

In het algemeen kunnen we stellen dat als het u in de eerste plaats gaat om het decoratieve aspect, dan zou u eerst het aquarium kunnen kiezen dat u wilt en de rest daarop aanpassen. Zeker als het u niet veel uitmaakt dat uw keuze van vissen mogelijk wat beperkt wordt door de vorm of afmetingen van het aquarium. Of misschien wilt u zelfs helemaal geen vissen maar alleen beplanting met misschien een paar garnaaltjes.

Als u echter de vissen (of andere dieren) het belangrijkste vindt, kies dan eerst de vissen en/of andere dieren die u wilt gaan houden, zodat u zich er van kunt verzekeren dat het aquarium, dat u gaat aanschaffen, geschikt is voor de dieren die u wilt.
Zo'n keuze is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als u nog maar weinig of geen ervaring hebt op dit gebied en u misschien ook nog niet goed weet wat er allemaal verkrijgbaar is op het gebied van siervissen en andere aquariumdieren.

Om te helpen bij het maken van een keuze voor wat betreft de vissen heb ik in het hoofdstuk 'Vissen in soorten' een aantal vissenfamilies wat verder beschreven zodat u zich een beter beeld kunt vormen van wat er zo al te zien en te beleven valt in de interessante en verbazingwekkend mooie onderwaterwereld van het aquarium.

Eenvoudig beginnen

Eén advies is daarbij van groot belang: Als de aquariumhobby nieuw voor u is en u heeft geen ervaring met het houden van vissen, start dan eenvoudig en met 'gemakkelijke' vissoorten. Dat bespaart de vissen een vrijwel zekere lijdensweg en het bespaart u een hoop teleurstelling en frustratie. 
 

 

Gupman op een leeftijd van ongeveer 6 maanden.
De gup (Poecilia reticulata) behoort tot de groep van de levendbarende tandkarpers en is één van de gemakkelijkst te houden aquariumvissen. Maar het is ook een heel fraai visje waar u veel plezier aan kunt beleven.

 

Gemakkelijk te houden vissoorten zijn de soorten die veel variatie in omstandigheden kunnen verdragen, over het algemeen goede gezelschapsvissen zijn en die gemakkelijk en snel aan de verzorger wennen. Zulke vissen kunnen tegen een stootje, zullen niet zo snel gestressed raken, en zullen ook niet gauw problemen geven voor wat betreft de voeding.
Ook als u zich beperkt tot deze meer 'gemakkelijke' soorten is er nog steeds een ruime keuze in leuk en interessant gedrag en fraaie kleuren.

 

 

Volwassen gupman
Deze volwassen gupman behoort tot dezelfde stam als het jongere exemplaar in de bovenstaande afbeelding.

 

 

 

 


Wacht met de meer moeilijke soorten tot u wat ervaring hebt opgedaan. U bent dan ondermeer veel beter in staat om het gedrag van de vis te interpreteren en om adequaat en op het juiste moment te reageren op abnormaal gedrag. En dat is essentieel, juist als het om de verzorging van de wat moeilijker vissen gaat.
Bij de beschrijving van de vissoorten zal ik aangeven of een vis behoort tot de zogenoemde 'gemakkelijke' soorten.

In dit verband nog een dringend advies voor beginnende liefhebbers: realiseer je dat zeewateraquaria (waaronder rifaquaria) tot de meest gespecialiseerde aquaria behoren en het op goede wijze verzorgen van koraalrifvissen en bijbehorende ongewerfelde dieren vraagt een gedegen kennis en veel ervaring. Dus, hoe mooi en aantrekkelijk een rifaquarium er ook uit mag zien, en hoe fraai van tekening en kleur de vissen ook zijn, laat je niet verleiden! Begin er niet aan vóórdat je over de nodige kennis en ervaring beschikt. Een zeewateraquarium is echt iets voor specialisten.

 

De Keuze

Als uw eerste reden voor de aanschaf van het aquarium het houden (en genieten) van vissen is, dan zijn de volgende overwegingen nog van belang:
In een aquarium moet een zo'n goed mogelijk biologisch evenwicht bestaan.
De planten spelen een rol bij de vorming en afgifte van zuurstof aan het water. Voldoende zuurstof in het water is natuurlijk van levensbelang voor de vissen. De vissen gebruiken de zuurstof in de ademhaling en ademen CO2 uit (net als alle dieren).
Als het licht is wordt de CO2 opgenomen door de planten, die bij belichting CO2 verbruiken en zuurstof afgeven. Verder spelen bacteriën in het aquarium (met name in het filter en de bodem) een belangrijke rol bij de omzetting van afvalstoffen, die door de vissen worden geproduceerd. De afvalstoffen worden door de bacteriën omgezet in stoffen die door de planten weer kunnen worden gebruikt als meststof.

 

Deze foto toont een nog jong volwassen exemplaar van de 'gewone' zwaarddrager (Xiphophorus helleri). Het geslacht Xiphophorus behoort ook tot de groep van levendbarende tandkarpers en omvat naast de zwaarddragers ook de bekende platy's, waarvan de geslachten Xiphophorus maculatus en Xiphophorus variatus de bekendste aquariumbewoners zijn. Ook dit zijn allemaal vrij gemakkelijk te houden aquariumvissen.


In het hoofdstuk 'gezond water' zullen we dieper op deze materie ingaan.
In het kader van dit hoofdstuk is het voldoende om nog te vermelden dat het goed functioneren van deze biologische mechanismen zeer belangrijk is voor de stabiliteit van het aquarium. Een volledig biologisch evenwicht, waarbij het biologische systeem zichzelf in stand kan houden, bereiken we in geen enkel aquarium. Maar hoe dichter het evenwicht wordt benaderd hoe beter het aquarium functioneert.

Nu is wel te begrijpen dat een groter aquarium door de grotere inhoud in het algemeen stabieler is dan een klein aquarium. Maar het belangrijkste aspect dat daar een rol in speelt is het aantal vissen (en planten) dat we in het aquarium houden.

Voor eenvoudige zoetwateraquaria gelden voor de omvang van de vispopulatie de volgende vuistregels:
tropisch zoetwater: 1 cm vislengte per liter water (ref. Frey,Hans; het grote Aquariumboek);
    koud zoetwater: 0,5 cm vislengte per liter water.
Bovenstaande vuistregels zijn dan voor een aquarium van maximaal 40/45 cm diep met een eenvoudig (ingebouwd) filter. Verder zijn dit slechts vuistregels. Bij kleinere vissen kan men wat meer houden, bij grotere vissen wat minder.
Een goede beplanting van het aquarium in combinatie met een groot volume biologisch filter en wekelijkse waterverversingen van minimaal 50% van het water maakt een verdubbeling van het aantal vissen mogelijk (*).
Bij koud zoetwater heb ik de aanbevolen vislengte gehalveerd om de volgende twee redenen. Over het algemeen is de 'gemiddelde' koudwatervis namelijk groter dan de tropische zoetwatervissen die meestal in het aquarium gehouden worden. Daarnaast hebben  zoetwatervissen uit koud water een grotere zuurstofbehoefte.

In de praktijk betekent dit dat u in een eenvoudig aquarium van 60x30x30 met een klein filter, al wel een leuk groepje guppen (bv 3 koppeltjes ) kunt houden met nog 3 of 4 platy's, of een klein groepje zwaarddragers (1 man met 2 of 3 vrouwen, maar dan is het aquarium ook wel vol (*). Als je kiest voor goudvissen kun je in een dergelijk aquarium 5 tot 6 goudvissen van maximaal 5 cm lengte huisvesten.
Dus, als u van plan bent om te beginnen met levendbarende tandkarpers (guppies, platy's, molly's), maar daarna zou willen overgaan naar andere vissoorten die mogelijk wat groter zijn, dan doet u er verstandig aan het aquarium direct wat groter te nemen, zodat deze ook bij de nieuwe bevolking nog steeds goed voldoet.

Trouwens, als het om een aquarium in de huiskamer gaat of in een andere grote ruimte, misstaat een aquarium van 1 meter 20 lengte zeker niet.

(*) 
In bepaalde biotoop aquaria (Malawi en Tanganjika) is de bezetting zelfs aanzienlijk hoger. Dit wordt mogelijk gemaakt door de combinatie van het gebruik van een zware circulatiepomp plus een groot biologisch filter, waarbij extra lucht (zuurstof) in het water kan worden ingebracht.

 

Verder, als het om de grootte van de individuele vissen gaat is een goede vuistregel: De lengte van het aquarium minimaal 10 x de lengte van de grootste vis en de breedte minimaal 5 x de lengte van de grootste vis in het aquarium. Houd er dan wel rekening mee dat vissen kunnen groeien (afmeting volwassen vis nemen als uitgangspunt).
De verdere vorm van het aquarium is voor de vissen niet zo interessant, als er maar zwemruimte is. De inrichting van het aquarium is voor de vissen wel belangrijk, daar komen we nog op terug.
 

Design aquaria; plantjes en garnalen

Een zuilvormig aquarium is minder geschikt voor de meeste vissen. De zwemruimte is beperkt en door het relatief kleine wateroppervlak kan maar weinig zuurstofopname vanuit (en CO2 afgifte aan) de lucht plaatsvinden.
 


Ingericht nano aquarium
(Foto: Dennerle)

 

Ook de meeste zogenaamde nano-aquaria zijn eigenlijk ongeschikt voor het houden van vissen. Nano aquaria zijn de meest nieuwe ontwikkeling in aquariumland. Er zijn fraaie nano-aquaria verkrijgbaar die het best te omschrijven zijn als mini design aquarium. Naar mijn mening is dat ook de manier waarop je een dergelijk aquarium moet inzetten, namelijk als een levend design element.Nano aquaria kunnen het best worden ingericht met miniplanten (zoals verschillende watermossoorten) een fraai stukje decoratiehout of -steen en dan compleet gemaakt met minigarnaaltjes of -kreeftjes.

 

                            Ingericht nano aquarium 
                                   met garnalen als bewoners 
                                    (Foto's : Dennerle)

 

                    

 

 

Alleen de grotere nano-aquaria (30 liter inhoud of meer) zijn geschikt te maken voor het houden van een beperkt aantal geselecteerde vissoorten.

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om het alleen bij planten met een stukje decoratief hout of steen te houden.
Voorbeeld afgebeeld. 

 

 terug naar boven

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2012: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl