Gratis adviezen voor aquarium en vijver
Home
verantwoording
copyright & disclaim
inleiding
Aquarium algemeen
Vissen
Ongewervelde dieren
Zoetwater Aquarium
Stappenplan Aquarium
Sitemap
Referenties
Gastenboek

 

Copyright

 

Alle teksten, delen van teksten, tekeningen, afbeeldingen, figuren en ontwerpen op deze website zijn intellectueel eigendom van AquariumPlus, tenzij bij de afbeeldingen of figuren een andere eigenaar van het copyright staat vermeld.
Het is niet toegestaan om, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AquariumPlus, teksten of delen van teksten, afbeeldingen, figuren, tekeningen of ontwerpen, of welke informatie dan ook waarvan AquariumPlus het intellectuele eigendom bezit, hetzij op papier, of op ander materiaal, of electronisch te vermenigvuldigen, en/of openbaar te maken, door kopie, druk of print of andere vormen van informatieverwerking.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.
Het gebruik van de informatie op deze website als bron is uiteraard wel toegestaan, mits de volledige URL (http://www.aquariumtips.nl) daarbij wordt vermeld.

Als u voor bv onderwijsdoeleinden de beschikking zou willen hebben over een bepaald aantal exemplaren van één van de artikelen, dan nodig ik u uit om contact met ons op te nemen.

Voor verdere informatie over auteursrechten zie: http://www.auteursrecht.nl

 

Disclaimer
 

Hoewel we zullen doen wat we kunnen om ongepaste inhoud te voorkomen valt de (juistheid van de) inhoud van het gastenboek buiten de verantwoordelijkheid van de editor en andere medewerkers aan deze site.
Datzelfde geldt uiteraard voor de inhoud van de artikelen, bronnen en websites waar naar wordt verwezen.

Verder gelden alle voorbehouden zoals die gebruikelijk zijn bij geschreven informatiebronnen.

 

terug naar boven

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2012 - 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl