Gratis adviezen voor aquarium en vijver
Home
verantwoording
copyright & disclaim
inleiding
Aquarium algemeen
Vissen
Ongewervelde dieren
Zoetwater Aquarium
Stappenplan Aquarium
Sitemap
Referenties
Gastenboek

 Voorwoord en Verantwoording

We horen regelmatig verhalen van mensen die in het meer of minder recente verleden geprobeerd hadden een aquarium op te zetten. Maar alle pogingen liepen uit op mislukking en teleurstelling.
En natuurlijk, als de vissen regelmatig ziek worden en je geplaagd wordt door algen, waardoor de planten doodgaan en de bak er niet uit ziet,……..geen wonder dat je er dan de brui aan geeft.

Het is bijzonder jammer dat enthousiaste pogingen op deze manier verzanden. Te meer omdat dat helemaal niet nodig is.  Iedereen die dat wil, kan een aquarium beginnen en daar echt plezier aan beleven. Wat daarvoor nodig is zijn natuurlijk de goede materialen en producten èn de goede informatie.
Vissen zijn levende dieren. Om daar goed mee om te gaan en er ook plezier aan te beleven, is wat meer informatie nodig dan b.v. een gebruiksaanwijzing van 2 of 3 A4tjes, zoals u die bij een nieuw apparaat ontvangt.

Met deze website 'AquariumTips.nl' willen we zoveel als mogelijk onze klanten helpen bij het opzetten van een aquarium en het verzorgen en genieten van de vissen en planten en/of ongewervelde dieren. Bovendien willen we zo ook laten zien dat er vaak meer mogelijk is dan wordt gedacht. Natuurlijk zijn er onder onze klanten beginnende liefhebbers en al meer ervaren liefhebbers. Maar, of u nu een beginnende liefhebber bent of al jaren vissen houdt, het is altijd de moeite waard om zo nu en dan een kijkje op deze website te nemen. We zullen regelmatig nieuwe informatie plaatsen, en ons daarbij niet beperken tot alleen maar algemene informatie.

Een aantal van de artikelen zijn voornamelijk geschreven voor beginnende liefhebbers, jong en oud, op het gebied van aquaria en siervissen.
Ook van de andere artikelen is het de bedoeling dat ze breed toegankelijk zijn, dus ook voor de liefhebbers met wat minder ervaring. Daarom heb ik bewust gekozen voor een zo groot mogelijke ‘leesbaarheid’ van het geheel met hier en daar voorbeelden van buiten de aquaristiek om de zaken verder te verduidelijken. Om dezelfde reden worden in de teksten over zoetwater aquaria vaak de gangbare (Nederlandse) namen van vissen en planten eerst genoemd, met de latijnse naam daarna toegevoegd tussen haakjes.

Voor het schrijven van de artikelen is gebruik gemaakt van algemene kennis en ervaring, zoals we die zelf hebben opgedaan, naast ervaringen die door anderen met ons zijn gedeeld.
De meeste artikelen zijn door ons (vader en zoon) geschreven. Jan is bioloog met een specialisatie in moleculaire biologie. Henk runt het bedrijf AquariumPlus.
Bij artikelen die door anderen geschreven zijn zal de auteursnaam bij het artikel worden vermeld. Waar bij het schrijven gebruik is gemaakt van een specifieke bron zullen we deze bij de betreffende tekst vermelden. Waar door nummering naar andere bronnen wordt verwezen kunt u deze terugvinden in de paragraaf 'Referenties'.

De artikelen zijn afzonderlijk te lezen en te gebruiken, maar vormen uiteindelijk wel één geheel, zoals de paragrafen en hoofdstukken in een boek. Met elk artikel bouwen we als het ware verder op de eerdere afleveringen. Dus als u iets specifieks mist in een artikel kan het zijn dat dit in één van de eerdere afleveringen heeft gestaan. Vaak zal dat zich vanzelf wijzen.

Tot slot. Het zal duidelijk zijn dat het werk nog niet af is. Toch leek het ons goed om u en jou nu al de gelegenheid te geven kennis te nemen van de eerste delen. Regelmatig zullen nieuwe artikelen worden toegevoegd, waarbij we ons steeds verder zullen gaan verdiepen in deze fascinerende hobby.

Ik hoop dat velen plezier mogen beleven aan het lezen en gebruiken van AquariumTips.nl.

 

Dr Jan van Randen en Henk van Randen

Nijkerk (Gld), November 2012

 

 

terug naar boven 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2012: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl